LSE 888.00 GBp  -1.11%17 August 202207:03 PM

 

Job description

Loading...

Deputy Manager

Are you an experienced and motivational Retail Manager looking for a new and exciting position?

Are you commercially aware with a keen eye for opportunity?

Do you have a background in premium or luxury retail?

Are you passionate about the delivery of an exceptional customer experience?

An inspirational and passionate Manager you will be an ambassador for the Watches of Switzerland Group. Working alongside the General Manager you will play a key role in guiding, motivating and developing the team to deliver the exceptional experience our clients have come to expect. You will have an entrepreneurial approach, an impressive record of business development and exceptional people skills.

You will have accountability in the following areas:

 • A natural flair for guiding, mentoring and developing a high performing team
 • A proven track record in retail management ideally in a premium / luxury environment
 • Commercially aware with a excellent understanding of Clienteling, networking and events management
 • People, sales and client focused delivering an exceptional customer service to all
 • An inspirational role model with a passion for our products
 • Competitor analysis
 • Recruitment, performance management and training  
 • Communicating business initiatives and following up on any actions

Är du en erfaren och motiverande Retail Manager som letar efter en ny och spännande tjänst?

Är du kommersiellt medveten och har talang för att se affärsmöjligheter?

Har du en bakgrund inom premium- eller lyxdetaljhandel?

Är du passionerad när det gäller att leverera en utomordentlig kundupplevelse?

Som inspirerade och engagerade Manager blir du ambassadör för Watches of Switzerland Group. Du arbetar tillsammans med General Manager och spelar en viktig roll när det gäller att vägleda, motivera och utveckla teamet för att leverera den utomordentliga upplevelse som våra kunder förväntar sig. Du har ett affärsinriktat arbetssätt, ett imponerande register av affärsutveckling och utomordentlig social kompetens.

Du kommer kan ta ansvar inom följande områden:

 • En naturlig talang för att leda och utveckla ett högpresterande team
 • Bevisad erfarenhet av detaljhandel, helst inom premium-/lyxmiljö
 • Kommersiellt medveten med utomordentliga insikter i clienteling, nätverkande och evenemangshantering
 • Fokuserad på individer, försäljning och kunder och levererar utmärkt kundservice till alla
 • Inspirerande förebild med passion för våra produkter
 • Konkurrentanalys
 • Rekrytering, resultathantering och utbildning  
 • Kommunicera affärsinitiativ och följa upp eventuella åtgärder

 
Loading...
Close map
Location
Biblioteksgatan - OMEGA
Biblioteksgatan 3, Stockholm, Sweden
Loading...
 • Salary:
  Competitive + Benefits
 • Location:
  Biblioteksgatan - OMEGA
 • Brand for Website:
  Mono-Brand Boutiques
 • Contract type:
  Permanent - Full Time
Loading...
Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email
Vacancy Alerts
Create an alert subscription based on this vacancy
Loading